Miksi Doula?

douline_0346 72 resp

MIKÄ ON DOULA JA MITÄ DOULAN TEHTÄVIIN KUULUU?

Sana doula, tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa palvelijatarta.

Doula on vanhempien tuki ja turva raskauden aikana, synnytyksessä, sekä sen jälkeen. Doula kuuntelee sinun toiveitasi, auttaa rentoutumaan ja rauhoittumaan, halaa, laulaa, istuu aulassa, pitää kädestä… Mitä nyt ikinä tarvitsetkaan. Olitpa sitten ensi- tai uudelleensynnyttäjä, doula on aina yhtä tärkeä.

Synnytystapa on oma valintasi ja doula tukee päätöstäsi. Doula auttaa, synnytit sitten sairaalassa tai kotona. Doula tutustuu synnyttäjän toiveisiin synnytyksestä jo etukäteen ja tarjoaa tietoa synnytykseen liittyen. Doula päivystää neljä viikkoa 24/7 ja tulee antamaan tukensa ja turvansa yöllä ja päivällä niin kauan, kuin synnytys kestää. Doula tarjoaa läsnäoloa, tiedollista ja fyysistä tukea. Doulan tuki voi joissaikin synnytyksen vaiheissa olla myös vain tietoisuutta siitä, että hän on saatavilla – vaikka lukemassa odotustilassa, mutta paikalla teitä varten.

Tavoitteena on, että synnytys olisi mieleinen ja voimaannuttava kokemus juuri sellaisenaan, kuin se tulee olemaan.

Synnytyksen jälkeen tapaat doulan ja käytte yhdessä läpi synnytystä. Synnytyskeskustelu on usein erittäin tärkeää käydä läpi henkilön kanssa, joka on ollut paikalla synnytyksessä. Synnytys on herkkä tapahtuma, jonka yksityiskohtaisimmatkin käänteet voivat pyöriä mielessä pitkään. Doula kuuntelee, ymmärtää ja tietää, kuinka merkityksellinen oma synnytys äidille on. Doula opastaa myös vastasyntyneen hoidossa ja vaikka imetyksessä.

Ennen vanhaan, ennen kuin oli edes sairaalasynnytyksiä, oli tapana, että kätilön lisäksi synnytyksessä oli joku tuttu ja kokenut nainen, joka läsnäolollaan loi turvaa ja helpotusta. Nykyään äideillä ei enää ole automaattisesti joku läsnä koko synnytyksen ajan. Kätilöillä on hirvittävä kiire ja voi olla monta synnytystä samanaikaisesti, kun taas isälle tilanne on uusi ja kuumottava. Doula puolestaan on äidin tukena koko synnytyksen ajan, supistus supistukselta. Hän on läsnä, auttaa rentoutumaan ja tulemaan sinuiksi supistusten kanssa. Tänä päivänä doula on yhtälailla myös puolison tukihenkilö; monet puolisot kokevat valtavana helpotuksena sen, että paikalla on joku joka kertoo miten asiat etenevät ja miten äidin oloa voisi helpottaa. Puolisot ovat näin myös enemmän mukana ja aktiivisempia synnytyksessä.

doulinePerheet kuvaavat usein päätöstä ottaa doula mukaan synnytykseen, elämänsä parhaaksi. Se on osa synnytykseen valmistautumista, jonka tärkein tavoite on ymmärtää synnytyksen kulkua ja tietää mitä sen aikana tapahtuu niin, ettei synnytyksessä tarvitse enää pelätä, miettiä tai olla epävarma. Synnytys sujuu parhaiten, kun heittäytyy täysillä synnyttämisen kokemukseen ja antautuu siihen koko sielullaan ja olemuksellaan. Tämä on mahdollista vain, jos äidillä on turvallinen ja luottavainen olo. Tuon turvan ja luottamuksen luomisessa doulan tuki on korvaamaton.

MITÄ DOULAN TEHTÄVIIN EI KUULU?

Doula ei tee lääketieteellisä mittauksia eikä toimenpiteitä, eikä synnytyksen hoitoon liittyviä päätöksiä äidin ja perheen puolesta. Hän ei tuo omia mielipiteitään tai henkilökohtaisia kokemuksiaan mukanaan synnytykseen, vaan puhuu ja toimii synnyttäjän kanssa sovitulla tavalla. Hän ei milloinkaan ota puolison paikkaa synnyttäjän läheisimpänä ja tärkeimpänä tunnetukena.

Doula ei koskaan korvaa kätilöä tai puolisoa synnytyksessä, vaan hänellä on oma, erillinen roolinsa ja merkityksensä synnytyksen tukijana.

Teksti omia sanoja käyttäen lainattu Doulakka.fi -sivuilta.

DOULATUEN HYÖDYT

Monien kansainvälisten tutkimusten perusteella doulan läsnäolo synnytyksessä

  • lyhentää synnytystä,
  • lisää puolison osallistumista,
  • vähentää komplikaatioita, mm. niiden vauvojen määrää, joiden 5 minuutin APGAR-pisteet ovat alhaiset,
  • vähentää lääketieteellisen kivunlievityksen tarvetta,
  • vähentää lääketieteellisten toimenpiteiden tarvetta synnytyksessä, mm. imukupin käyttöä,
  • vähentää keisarinleikkauksia,
  • lisää äitien/perheiden tyytyväisyyttä synnytyskokemukseensa,
  • lisää imetyksen onnistumisen todennäköisyyttä.

Teksti omia sanoja käyttäen lainattu Doulakka.fi -sivuilta.

Kommentit poistettu käytöstä.